Storycirkels

Voor het vertellen van verhalen is moed nodig.

 

Als je wilt leiden, moet je volgen”

– Lao Tse

Storycirkels als manier om te leiden door te volgen

Plek voor Verhalen is expert in het organiseren van storycirkels. De storycirkel is een krachtig instrument om verhalen die leven op de werkvloer op te halen, met elkaar te delen en betekenis te geven. Deze gedeelde verhalen dienen vervolgens als onderzoeksobject om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat speelt hier precies?
 • Waar schuurt het?
 • Waar liggen de stenen en waar bevinden zich de schatten?
 • Waar zijn interventies wenselijk en noodzakelijk?

Storycirkels kunnen in elke fase van een veranderingsproces ingezet worden.

Werkwijze

 Een storycirkel is ‘slechts’ het middel om verhalen op te diepen uit de organisatie. Daarna komt eigenlijk het belangrijkste, namelijk het analyseren van de vertelde verhalen en het ontdekken van patronen die aanwijzingen geven over te plegen interventies. Mijn ervaring is dat de storycirkel voor medewerkers ook al heel veel impact heeft. Juist omdat ze (soms voor het eerst) hun werkelijke verhaal kunnen vertellen.  Een storycirkel dient gedegen voorbereid, uitgevoerd en geanalyseerd te worden.    

Voorbereiding

 • Samen met de opdrachtgever formuleer ik het thema van de storycirkel en de manier waarop medewerkers uitgenodigd worden.

Uitvoering

 • De storycirkel kent een aantal spelregels die voorafgaand door mij worden uitgelegd.
 • De deelnemers worden uitgenodigd hun verhaal te vertellen.
 • Aan ieder verhaal wordt betekenis gegeven. Op deze manier kunnen we gaandeweg enige patronen in de verhalen ontdekken.

Analyse

 • Samen met de opdrachtgever wordt de storycirkel geëvalueerd.
 • Samen met een aantal deelnemers en de opdrachtgever analysesren we de vertelde verhalen en maken een opzet voor een gezamenlijk verhaal. 
 • Ik schrijf een definitief gezamenlijk verhaal en/ of geef adviezen voor te plegen veranderinterventies.

Tijdsspanne

 • Afhankelijk van de fase waarin de verandering zich bevindt, kan dit storytellingtraject enkele dagen tot enkele maanden duren.