Duurzame verandering tot stand brengen

Wat ik doe

Ik begeleid professionals en organisaties in verandering. Daarbij zet ik storytelling in om professionele en organisatiedoelen te kunnen realiseren. Daarvoor gebruik ik onder andere het instrument van de storycirkel om verhalen in organisaties op te halen, te delen en betekenis te geven. Deze verhalen gebruik ik vervolgens om een gedegen analyse te maken om antwoord te kunnen geven op onder andere de volgende vragen:

 • Wat speelt hier?
 • Waar schuurt het?
 • Waar liggen de stenen en de schatten?
 • Welke interventies zijn waar nodig?

Met mijn manier van werken draag ik bij aan het realiseren van professionele en organisatiedoelstellingen. Bovendien zorg ik voor meer verbinding tussen medewerkers en een vergrote betrokkenheid op hun werk.

Wil je iemand inhuren die: 

 • Zonder oordeel kan luisteren, integer is en tegelijkertijd kritische of confronterende vragen niet schuwt;
 • Een creatieve aanpak heeft;
 • Gecertificeerd storyteller is;
 • Een gedegen analyse maakt van datgene wat er werkelijk speelt in je organisatie;
 • Dertig jaar ervaring heeft in het begeleiden van lerenden, professionals en leiders;
 • Twintig jaar ervaring heeft in het ontwikkelen en geven van workshops, trainingen en presentaties;
 • Vanuit haar opleidingen bij Phoenix in Utrecht op een systemische manier naar organisaties kijkt;
 • Filosoof is?

Neem dan contact met mij op!