“Alleen met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.”

Le petit prince

De waterlelie is de inspiratiebron geweest voor het logo van Plek voor Verhalen. De waterlelie manifesteert voor mij namelijk de kracht van verhalen.

Vanaf april komen de bladeren van de waterlelie aan het wateroppervlak en vormen drijvende schalen als schaduwplaats tegen algen en schuilplaats voor kikkers en andere dieren.

Vanaf mei verschijnen de bloemknoppen boven water. Iedere bloem is drie tot vier dagen geopend en verdwijnt dan weer. Om plaats te maken voor een nieuwe. Waterlelies overleven overal: in drijfschalen en in grote natuurvijvers. Zij zijn dus niet kieskeurig wat betreft hun standplaats.

Net zoals de vijver de drager is van de bladeren van de waterlelie, is ieder van ons drager van verhalen. Deze komen pas aan de oppervlakte als degene van wie de verhalen zijn deze daadwerkelijk wil vertellen. Dan komen ze tot bloei en zijn ze voor even zichtbaar voor anderen. Net zoals de bloemen van de waterlelie slechts een paar dagen zichtbaar zijn.

Verhalen bieden ons, net als de bladeren van de waterlelie, verhalen ons een schuil- en schaduwplaats. Verhalen bieden troost, blijdschap en wijsheid.

Verhalen weerspiegelen hoe wij de werkelijkheid ervaren en in professioneel opzicht zijn ze daarom ook een belangrijke bron van kennis als we te weten willen komen hoe wijzelf als leiders en als medewerkers naar veranderingen in organisaties kijken.

En het opdiepen van die verhalen begint met luisteren………